Теми уроків

7 клас алгебра

 1. Числові вирази. Вирази зі змінними
 2. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу
 3. Тотожність. Тотожні перетворення виразів
 4. Доведення тотожностей
 5. Степінь з натуральним показником. ТЕСТ
 6. Властивості степеня з натуральним показником
 7. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена
 8. Піднесення одночленів до степеня
 9. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення
 10. Додавання і віднімання многочленів
 11. Множення одночлена і многочлена. ТЕСТ
 12. Множення двох многочленів. ТЕСТ
 13. Розкладання многочленів на множники винесення спільного множника за дужки
 14. Розкладання многочленів на множники способом групування
 15. Квадрат двочлена
 16. Різниця квадратів
 17. Сума і різниця кубів
 18. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники. ТЕСТ
 19. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
 20. Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів
 21. Функції
 22. Область визначення та область значень функції
 23. Лінійне рівняння з однією змінною
 24. Лінійне рівняння із двома змінними та його графік
 25. Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та його розв’язок
 26. Графічний спосіб розв’язування системи
 27. Спосіб підстановки
 28. Спосіб додавання
 29. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними
close