____________________________________________

Функції 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

1. Засобами табличного процесора створіть книгу з назвою «Забруднення.xlsx» для проведення аналізу даних щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу у західному регіоні України.

2. Створіть аркуш «Показники» відповідно до зразка (копія зразка розміщена в файлі «Зразок.png» в папці «Завдання C»). 

3. Заповніть стовпчик «Середній річний приріст за останні 5 років». Цей показник повинен обчислюватись як середнє арифметичне різниць показників двох сусідніх зазначених років.

4. Заповніть стовпчик «Зміна показників 2015 року відносно 2010 року (у відсотках)». Наприклад: – якщо у 2010 році показник був 100 тис.тон, а у 2015 році 120 тис.тон, то зміна становить +20%;  – якщо у 2010 році показник був 125 тис.тон, а у 2015 році 100 тис.тон, то зміна становить –20%.

5. Шляхом обчислення сумарних показників заповніть рядок «Всього по західному регіону». 

6. Побудуйте діаграму викидів забруднюючих речовин у вказані роки таким чином, щоб область, для якої будується діаграма, обиралась з випадаючого списку. Процес зміни діаграми після вибору області продемонстровано у відеофайлі «Діаграма.mp4»  
 

____________________________________________

  

____________________________________________

 

____________________________________________

close