Лінійна функція має вид
і її графіком є пряма лінія. Функція ні парна, ні непарна.

 

Число
називають кутовим коефіцієнтом прямої.
Квадратична функція має вид

 

Її графіком є парабола з вершиною в точці з координатами: 
 Див.приклади (парабола)
Показникова функція має вид

 

При a > 1 функція зростаюча, а при a < 1 - спадна.

Логарифмічна функція має вид

 

При a > 1 функція зростаюча, а при a < 1 - спадна

Тригонометричні функції

Тригонометрична функція — функція кута, що змінюється зі зміною кута, якому вона відповідає. Наприклад,y=sinx. Наука, що вивчає властивості тригонометричних функцій, називається тригонометрією.

 

 

 

 

close