1. Лінійні алгоритми

 

Паскаль - мова професійного програмування, яка названа на честь французького математика і філософа Блеза Паскаля (1623-1662) та розроблено в 1968-1971 рр.. Никлаусом Віртом. Спочатку була розроблена для навчання, але незабаром стала використовуватися для розробки програмних засобів в професійному програмуванні.

Паскаль популярний серед програмістів з наступних причин:

1. Простий для вивчення.

2. Відображає фундаментальні ідеї алгоритмів.

3. Дозволяє чітко реалізувати ідеї структурного програмування і структурної організації даних.

4. Використання простих і гнучких структур розгалужень, циклів.

5. Надійність розроблених програм.

 

Загальна структура програми на мові Паскаль наступна:

Рrogram ИМЯ..; {заголовок програми}

Uses ...; {раздвл опису модулів}

Var ..; {розділ оголошення змінних}

  ...

Begin {початок виконавчої частини програми}

  ... {послідовність

  ... операторів}

End. {кінець програми}

 

Оператор присвоювання - основний оператор будь-якої мови програмування. Загальна форма запису оператора:

 

Ім'я величини : =  вираз
 

Наприклад,  В : = ;  або  V : =  +1;
 

За допомогою оператора присвоювання змінній можуть присвоюватися константи та вирази, значення змінних будь-якого типу.
Як тільки в програмі зустрічається змінна, для неї в пам'яті відводиться місце. Оператор присвоювання розміщує значення змінної або значення виразу у відведене місце.

 

Алгоритм - чітка послідовність дій, необхідна для виконання завдання.

Програма - алгоритм, записаний на мові програмування.

Алфавіт мови - набір елементарних символів, які використовуються для складання програм.

Алфавіт містить:

• 52 букви латинського алфавіту (малі і великі);

• арабські цифри (0-9);

• спеціальні символи;

• знаки математичних дій (+ - * /);

• знаки пунктуації (:.,; "`);

• дужки ([] () {});

• знак пробілу;

• знаки відношення (<  >  <>  =).

Ідентифікатор (ім'я) - ім'я якого-небудь елементу програми, яке повинно задовольняти таким вимогам:

• довжина імені не повинна перевищувати 63 символи,

• першим символом не може бути цифра,

• змінна не може містити пробіл;

• ім'я не повинно збігатися з зарезервованим (службовим) словом,

• великі та малі літери сприймаються однаково.

 

Зарезервовані (службові) слова - це слова, що використовуються тільки за своїм прямим призначенням. Їх не можна використовувати в якості змінних, так як вони виконують певне смислове навантаження.

Приклади зарезервованих слів: AND, GOTO, PROGRAM, ELSE, IF, RECORD, NOT, ARRAY, REPEAT, UNTIL, BEGIN, IN, SET, END, CASE, CONST, USES, INTERFACE, STRING, LABEL, THEN, OF, DIV, TO, VAR, DO, TYPE, WHILE, DOWNTO, FILE, FUNCTION, PROCEDURE та інші.

Змінні (Var) - вид даних, що може змінювати своє значення в ході програми, описують змінні після зарезервованого слова Var.

Константи (Const) - вид даних, який є постійним на протязі виконання програми, описують константи після зарезервованого слова Const.

Коментарі - деяка запис, що служить для пояснення програми, який записується у фігурних дужках.

Для тимчасового зберігання інформації в оперативній пам'яті ЕВМ в мові Паскаль використовуються константи і змінні.

Вони можуть бути різних типів:
• цілі числа (integer);
• дійсні числа (real);
• символьний тип (Char);
• строковий тип (string);
• логічний тип (boolean);

 

Процедури Writeі WriteLn використовуються для виведення результату і для виведення різних повідомлень або запитів. Це дозволяє вести діалог з користувачем, повідомляти його, коли йому потрібно ввести значення, коли він отримує результат, коли він помилився та ін.

 

Процедури Read и ReadLn використовуються для введення інформації з клавіатури. Часто процедуру ReadLn без параметрів застосовують в кінці програми для затримки: до натискання на клавішу <Enter> результат виконання програми залишається на екрані. Це дуже корисно робити для аналізу результатів.

 

Для розв’язування задач необхідні стандартні функції і процедури.

Функція - це така організація перетворення переданого їй значення, при якій це змінене значення повертається назад.

Процедура - це така організація перетворення переданого їй значення параметра, при якій змінюється значення цього параметра, і, на відміну від функції, не повертається ніяке значення.

 

 

Арифметичні функції:

1. Abs (x), де аргумент і результат є змінними цілого або дійсного типу - обчислює модуль (абсолютну величину) числа х;

2. Cos (х), де аргумент і результат є змінними дійсного типу - обчислює косинус х;

3. Sin (х), де аргумент і результат є змінними дійсного типу - обчислює синус х;

4. Frac (х), де аргумент і результат є змінними дійсного типу - виділяє дробову частину числа х;

5. Int (х), де аргумент і результат є змінними дійсного типу - виділяє цілу частину числа х;

6. Pi, де результат є змінною дійсного типу - обчислює значення π;

7. Random (х), де аргумент і результат є змінними цілого типу - генерує випадкове число в межах від 0 до х включно. Якщо параметр х не заданий, то формується дійсне число від 0 до 1. Перед використанням даної функції потрібно ініціалізувати генератор випадкових чисел за допомогою процедури Randomize;

8. Sqr (х), де аргумент і результат є змінними цілого або дійсного типу - обчислює x2;

9. Sqrt (х), де аргумент і результат є змінними цілого або дійсного типу - обчислює √ х

 

close