Опрацювання зображень 

Закрась малюнок.
                                   Використовується:
                                                                  заливка

Намалюй і закрась малюнок.
                                                    Використовується: 
                                                                                     еліпс
                                                                                     копіювання
                                                                                     заливка

Посади дерево
Використовується:  виділення
                                                переміщення
                                                                      копіювання

                                                          
Склади мозаїку
Використовується:
поворот
копіювання виділеного фрагмента           
                    close