Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями

1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями класними керівниками або особами, що визначені в наказі відповідальними за проведення заходу. Інструктажі містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

2. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу учня. Програма вступного інструктажу розробляється в навчальному закладі на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника навчального закладу. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять, в разі її відсутності інструктаж фіксується журналі реєстрації інструктажів з учнями.

3. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться перед початком зимових канікул, наприкінці навчального року перед початком літніх канікул. Первинний інструктаж проводять учителі, класоводи, вихователі, класні керівники тощо. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленої форми, який веде класний керівник.

4. Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями навчального закладу у разі організації позакласних заходів (чергування, прибирання територій, приміщень, олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивно-масові заходи, позакласні заходи тощо) відповідно до плану роботу або наказу по навчальному закладу.

Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленої форми, який веде і зберігає класний керівник, якщо організація позакласного заходу для певного класу.

При позакласному заході, який проводиться для збірної декількох класів, реєстрація здійснюється в загальному на навчальний заклад журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленої форми. Журнал зберігається у керівника структурного підрозділу.

5. Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, у разі нещасних випадків за межами навчального закладу. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленої форми.[3]

Зразок журналу реєстрації інструктажів з учнями

Титульна сторінка

_______________________________________________________________________

(підприємство, організація, установа, навчальний заклад, їх підпорядкованість )

 

ЖУРНАЛ

реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів

_______________________________________________________________

(кабінет, лабораторія, цех, майстерня, спортзал тощо)

 

Розпочато "__"_____________20__р.

Закінчено "__"_____________20__р.

Форма журналу

 

№ п/п П.І.П. особи, яку інструктують Дата проведення інструктажу Клас, група Назва інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), номер інструкції П.І.П. особи, яка проводила інструктаж Підписи
особи, яка проводила інструктаж особи, яку інструктують
               
               
close