Практична робота 8

"Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі"

 

Варіант ІІ 

1. Відкрийте  файл (наприклад, Мої документи\7-А\практична 8.xlsx).

2. Побудуйте на окремому аркуші секторну діаграму щомісячного споживання електроенергії. 

3.  Оформіть її за зразком: 

4. Побудуйте на окремому Аркуші стовпчасту діаграму щомісячної оплати за електроенергію.

5.  Оформіть її за зразком: 

6.  Збережіть книгу у файлі з іменем практична 8.xlsx у власній папці.   

     Перейдіть до тестування Microsoft Exsel (ТЕСТ3)

7. Проаналізуйте  побудовані діаграми і дайте відповіді на запитання:

а) Скільки рядів даних представлено на кожній діаграмі?

 

б) За значенням якого діапазону клітинок побудовано діаграми?

в) Яке найбільше і найменше значення подано в кожній діаграмі?

г)  Яким клітинкам таблиці вони відповідають?

Домашнє завдання 

Повторити § 4.1-4.6. 

Виконати вдома Варіант І. Готовий документ відправити на електронну адресу eboko1@gmail.com

Варіант І

1. Відкрийте попередньо створений файл (наприклад, Мої документи\7-А\практична 7.xlsx).

2. Побудуйте на окремому аркуші секторну діаграму преміальних виплат усім співробітникам фірми.

3. Оформіть її за зразком:

4. Побудуйте на окремому аркуші стовпчасту діаграму за значеннями окладів усіх співробітників фірми.

5. Оформіть її за зразком:

 

6. Збережіть книгу у файлі з іменем практична 8.xlsx.

7. Проаналізуйте побудовані діаграми і дайте відповіді на запитання:

а) Скільки рядів даних представлено на кожній діаграмі?

б) За значенням якого діапазону клітинок побудовано діаграми?

в) Яке найбільше і найменше значення подано в кожній діаграмі?

г) Яким клітинкам таблиці вони відповідають?

 

close