Практична робота 4

 «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»

Мета:

  • навчальна: перевірити вміння  учнів записувати алгоритм у вигляді команд для  виконавця;
  • виховна:  виховувати дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки, толерантного ставлення до товаришів, зацікавленості у вивченні предмета
  • розвивальна:  розвивати пізнавальний інтерес, навики роботи з середовищем  виконання алгоритму; алгоритмічне мислення, пам'ять, уважність.
  • Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.
  • Обладнання та наочність: ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch, проектор з інтерактивною дошкою.

Хід уроку
І. Організаційний етап.
Перевірка виконання домашнього завдання.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Актуалізація знань.
Дати відповіді на запитання
1.    Які типи алгоритмів ви знаєте?
2.    В яких випадках застосовують алгоритми з розгалуженням?
3.    Які оператори називають умовними?
4.    Подайте приклади використання умовного оператора у скороченій формі?
5.    Подайте приклади використання умовного оператора у повній формі?
Скласти проект, який допоможе дівчинці за віком визначити чи є ти учнем 7 класу. (Учитель створює проект з демонстрацією і коментарями до нього.)

проект скретч

ІV. Практичне завдання.
Практична робота складається із двох частин. Першу частину учні виконують у зошитах, другу у середовищі Scratch.
Перша частина

Завдання №1
Скласти алгоритм переходу вулиці на пішохідному переході.

Завдання №2
Заповни таблицю виконання алгоритму

      Задумане число                 Результат
7                
  1
  20

алгоритм задумай число

Друга частина. Інструктаж з техніки безпеки.
Учні займають місця біля комп’ютерів і виконують другу частину практичної роботи

Завдання №3. Створити проект, персонаж якого після введення користувачем з клавіатури номера якогось з місяців року, повідомлятиме про відповідну пору року (зима, весна, літо чи осінь). Для учнів, що мають оцінки високого рівня разом із повідомленням має змінюватись і тло (фон).

зимавесна

осіньліто

Вказівки до виконання
1.    До нового проекту завантажити 4 зображення для сцени з різними порами року (зима, весна, літо, осінь), спрайт дівчинки та три її образи (одяг дівчинки має відповідати порам року: зима, весна, літо, осінь).
2.    Створіть змінну n, величина якої буде номером місяця.
3.    На вкладці Скрипти спрайта дівчинки почніть створювати сценарій проекту. Спочатку перетягніть сюди вказівки, що нададуть користувачеві можливість вводити номери місяців з клавіатури. Приєднайте до цих вказівок блок умовного оператора, який у разі істинності заданого в ньому логічного виразу змусить дівчинку називати відповдну пору року, змінювати свій образ і повідомляти об'єкт Сцена про потребу змінити тло. На рисунку показано оператор для зимових місяців.

скрипт пори року

4.    Додайте до свого скрипту аналогічні оператори для решти пір року.
5.    На вкладці Скрипти об'єкта Сцена складіть сценарій змінення фонів. Кожний з чотирьох скриптів починайте з команди-заголовка, що відповідає певній порі року.

6.    Додайте до скрипту, складеного для спрайта дівчинки, блок запуску (із зеленим прапорцем) і запустіть проект на виконання. Перевірте, чи все добре працює, та збережіть проект у файлі Пори року.

V. Підсумок уроку.
Аналіз результатів роботи учнів на уроці, порівняння з авторським розв'язанням, виставлення оцінок.
Скрипт (програма) для об'єкта Спрайт матиме вигляд:

Скрипт (програма) для об'єкта Спрайт

Вкладка Образи для об'єкта Спрайт матиме вигляд:

Вкладка Образи для об'єкта Спрайт

Скрипт (програма) для об'єкта Сцена матиме вигляд:
Скрипт (програма) для об'єкта Образи

Скрипт (програма) для об'єкта Сцена матиме вигляд:

Скрипт (програма) для об'єкта Сцена

Учні демонструють свої проекти. Виставлення оцінок.
VI. Домашнє завдання:   повторити матеріали попередніх уроків.

close