назад           УРОКИ 6 клас

 1. Дільники та кратні натурального числа
 2. Ознаки подільності на 2, 5, 10
 3. Ознаки подільності на 9 і 3
 4. Прості та складені числа. ТЕСТ
 5. Розкладання чисел на прості множники
 6. Найбільший спільний дільник
 7. Найменше спільне кратне
 8. Основна властивість дробу. ТЕСТ
 9. Скорочення дробів 
 10. Зведення дробу до нового знаменника
 11. Найменший спільний знаменник
 12. Зведення дробів до спільного знаменника
 13. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
 14. Додавання і віднімання мішаних чисел
 15. Перетворення звичайних дробів у десяткові
 16. Множення звичайних дробів          
 17. Взаємно обернені числа 
 18. Ділення звичайних дробів
 19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами. ТЕСТ
 20. Відношення. Основна властивість відношення
 21. Пропорція. Основна властивість пропорції
 22. Додатні та від’ємні числа. Число нуль
 23. Протилежні числа. Цілі числа 
 24. Раціональні числа 
 25. Модуль числа
 26. Порівняння раціональних чисел
 27. Додавання від’ємних чисел
 28. Додавання чисел з різними знаками
 29. Властивості додавання
 30. Віднімання раціональних чисел
 31. Розкриття дужок
 32. Множення раціональних чисел
 33. Переставна і сполучна властивості множення
 34. Розподільна властивість множення.
 35. Подібні доданки та їх зведення.
 36. Ділення раціональних чисел. ТЕСТ
 37. Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь. ТЕСТ
 38. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Підсумковий ТЕСТ
 39. Перпендикулярні прямі.
 40. Паралельні прямі.
 41. Координатна площина.

 

close