Геометрія 11 клас

 1. Прямокутна система координат у просторі
 2. Відстань між точками
 3. Координати середини відрізка
 4. Переміщення в просторі та його властивості
 5. Симетрія в просторі
 6. Паралельне перенесення в просторі
 7. Вектори в просторі. Операції над векторами в просторі та їх власти­вості
 8. Скалярний добуток векторів у просторі
 9. Компланарність векторів [Розкладання векто­рів за трьома некомпланарними векторами]
 10. Рівняння площини
 11. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути
 12. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники
 13. Призми. Пряма і правильні призми
 14. Площі бічної та повної поверхонь призми
 15. Паралелепіпед
 16. Прямокутний паралелепіпед. Куб
 17. Піраміда. Площі бічної та повної поверхні піраміди
 18. Правильна піраміда. Формула для обчислення бічної поверхні правильної піраміди
 19. Тіла та поверхні обертання
 20. Циліндр і його елементи
 21. Перерізи циліндра площинами
 22. Конус і його елементи
 23. Перерізи конуса площинами. Зрізаний конус
 24. Куля і сфера. Перерізи кулі площиною
 25. Площина, дотична до сфери
 26. Поняття про об'єм тіла. Основні властивості об'ємів. Об'єм паралелепіпеда
 27. Об'єм призми
 28. Об'єм піраміди
 29. Об'єм циліндра
 30. Об'єм конуса
 31. Об'єм кулі
close