Теми уроків з інформатики 7 клас 

 1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування.
 2. Вкладання файлів. Перенаправлення повідомлень. Етикет електронного листування.
 3. Використання адресної книги. Операції над папками та листами.
 4. Інструктаж БЖД.  Практична робота № 1. «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли»
 5. Моделі. Типи моделей
 6. Етапи побудови інформаційної моделі.  Побудова інформаційних моделей
 7. Інструктаж БЖД.  Практична робота № 2. «Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах»
 8. Повторення.  Алгоритми з повторенням
 9. Складання та виконання алгоритмів з повторенням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів
 10. Інструктаж БЖД. Практична робота 3. «Складання та виконання алгоритмів з повторенням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»
 11. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання.Умовне висловлювання
 12. Алгоритми з розгалуженнями
 13. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів
 14. Інструктаж БЖД.  Практична робота 4. «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»
 15. Цикл з передумовою
 16. Інструктаж БЖД.  Практична робота 5. "Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів"
 17. Електронні таблиці.  Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Відкривання, перегляд  і збереження електронної книгиІГРИ
 18. Уведення та редагування даних в табличному процесорі.  ІГРИ
 19. Форматування об’єктів електронної таблиці.
 20. Інструктаж БЖД.  Практична робота 6."Уведення, редагування та форматування даних в середовищі табличного процесор".ТЕСТ.
 21. Виконання обчислень у табличному процесорі.
 22. Використання вбудованих функцій у табличному процесорі.
 23. Інструктаж БЖД.  Практична робота 7."Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій табличного процесора". ТЕСТ.
 24. Діаграми  в табличному процесорі.
 25. Інструктаж БЖД.  Практична робота 8."Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі"Підсумковий ТЕСТ.
 26. Розв’язування компетентнісних задач
 27. Навчальні проекти
 28. Проекти та інформатика. Захист проекту
 29. Робота над розв’язуванням компетентнісних задач
 30. Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту
 31. Робота над власним навчальним проектом
 32. Робота над власним навчальним проектом
 33. Захист проекту
 34. Урок узагальнення та повторення. ТЕСТ
 35. Підсумковий урок
close