Завдання для самостійної роботи 1

 1. За даними сторонам прямокутника обчислити його периметр (P), площа (S) і довжину діагоналей
 2. Дано дійсне число, знайдіть цілу частину цього числа і округлите його до найближчого цілого.
 3. Знайти площу круга (S) і довжину кола (L) заданого радіуса.
 4. Скласти програму обчислення площі довільного трикутника, користуючись будь-якими з відомих формул (задавши необхідні вихідні дані)  a, h, де а - основа трикутника, H - висота, проведена до цієї основии; a,b,c, де а,b і c - сторони трикутника;  a,b,С, де a,b - сторони трикутника, ∟ С - кут між ними.
 5. Обчислити раціональним способом, тобто за мінімальну кількість операцій:а) у = x5, (тобто за три операції в = ​​(x2) 2x); б) у = x6, (тобто за три операції в = ​​(x2x) 2); в) у = x8, (тобто за три операції у = ((x2) 2) 2).
 6. Обчислити об'єм (V) і площа (S) повної поверхні прямокутного паралелепіпеда по довжинах його ребер а, в, с.
 7.  По даній висоті Н і діаметру основи D прямого кругового циліндри обчислити його площу повної поверхні (S) і об'єм (V).
 8.  За відомим радіусу обчисліть об'єм і площу поверхні кулі.
 9. Складіть програму обчислення довжини висоти трикутника, у якого довжина сторін дорівнює a,b,c.
 10. Скласти програму обчислення тиску стовпа рідини, густина якої ρ, висотою Н на дно посудини, користуючись формулою P = gρH.
 11. Складіть програму обчислення виштовхувальної сили, що діє на тіло об'ємом V, наполовину занурене в рідину густиною ρ, користуючись формулою F = gρV.
 12. Складіть програму обчислення потенційної енергії тіла масою m на висоті h відносно Землі, користуючись формулою Eρ = gmh.
 13. Складіть програму обчислення механічної роботи, коли тіло рівномірно рухається під дією прикладеної до нього сили, користуючись формулою  A= FS, де F - прикладена сила, а S - пройдений шлях.
 14. Введіть 4-значне число. Перетворити його в 2-значне, відкинувши першу і останню цифру.
 15. З клавіатури задається число К. Викинути із запису До цифру, що позначає сотні. Вивести отримане число на екран.
 16. Складіть програму обчислення довжини медіан трикутника, у якого довжина сторін дорівнює a, b, c.

 

close