Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні  вікна. 

Діалогове вікно може місти різні засоби діалогу з користувачем (кропки, списки, перемикачі тощо). Є вікна з простим діалогом і вікна складної структури з багатьма елементами, такими як:

·         вкладки, після активізації яких відкриваються нові підвікна.

·         Перемикачі для вмикання (вимикання) вибраної операції.

·         Поля з кнопками зменшення та збільшення встановлених значень.

·         Поля – списки, які містять перелік значень для вибору;

·         Текстові поля.

·         Командні кропки (погодження з установленими параметрами – ОК або закриття вікна без збереження цих параметрів – Отмена).

·         Діалогове вікно також може містити: поля – зразки – приклад установлених параметрів; групи полів вибору, де тільки один перемикач групи може бути активним.

Основні типи вікон:
Вікна Windows - вікна об'єктів Windows (дисків, папок тощо).
Прикладні - вікна прикладних програм (додатків) Windows для виконання визначеної роботи.
Діалогові - вікна для встановлення параметрів команд.
Інформаційні - вікна з інформацією про стан системи, пристроїв, хід виконання роботи, а також з попередженнями про аварійні ситуації.
Вікна Windows
Вікно Windows з'являється на екрані після подвійнопго клацання на піктограмі диска або папки. У вікні користувач вводить потрібні команди і одержує результат їх виконання.

Збереження зображень. 


Опрацювання фрагментів забраження


close